"Tirgus izpēte „Horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana RP SIA „Rīgas satiksme” īpašumā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana RP SIA „Rīgas satiksme” īpašumā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošanā RP SIA „Rīgas satiksme” īpašumā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 5. augustam (ieskaitot).

Pieteikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi