Tirgus izpēte “Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par individuālo aizsardzības līdzekļu piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par nepilnu apjomu un piedāvāt variantus.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai

piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības uz 12 mēnešiem pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu (pamata izvēles kritērijs ir zemākā cena).

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt preču paraugus, lai pārliecinātos, ka prece ir atbilstoša tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja vajadzībām, ja, pārbaudot preces paraugu, būs secināms, ka preces ir atbilstoša specifikācijai, bet darbiniekiem nav ērti lietojama (piemēram, pārāk šaura vai liela vai materiāls, ilgstošas lietošanas gadījumā, rada noberzumus vai diskomfortu darbiniekam, Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties konkrēto preci).

Gadījumā, ja līgumcena būs 42000 EUR vai vairāk, informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 30. decembrim (ieskaitot).

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

Līgumi noslēgti ar:

SIA “GRIF” (reģ. Nr. 40103003522) līgumcena 6 361,77 EUR bez PVN.

Corpowear OÜ (reģ. Nr. 11916096) līgumcena 18 037,70 EUR bez PVN.

SIA „AUSTRUMU EKSPRESIS” (reģ. Nr. 40003359857) līgumcena 6 846,60 EUR bez PVN.

SIA „Stokker” (reģ. Nr. 40003226944) līgumcena 2 964,25 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi