Tirgus izpēte „Izstādes plākšņu izgatavošana, izvietošana, noņemšana"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Izstādes plākšņu izgatavošana, izvietošana, noņemšana

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu “Izstādes plākšņu izgatavošana, izvietošana, noņemšana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai

piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 23. augusta plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko finanšu piedāvājumu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 

20361862
Citi saziņas veidi