Tirgus izpēte “Jaunas braucienu elektroniskās uzskaites un tirdzniecības sistēmas ieviešana Rīgā” (termiņš pagarināts līdz 22.10.2021.)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“Jaunas braucienu elektroniskās uzskaites un tirdzniecības sistēmas ieviešana Rīgā”

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu jaunas braucienu elektroniskās uzskaites un tirdzniecības sistēmas ieviešanai Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un informatīvajā piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis par pretendentu atlases prasībām un tehniskajām prasībām ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni +371 29228043 vai rakstiet uz e-pastu liga.neilande@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un informatīvo piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 22. oktobrim.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6  

 

INVITATION TO SUBMIT APPLICATIONA AND INDICATIVE OFFER FOR MARKET RESEARCH

“Development of electronic ticketing system for Riga city public transport”

 

We invite your company to participate in market research and submit application and indicative offer for development of electronic ticketing system for Riga city public transport.

In order to participate in market research, you should fill in the application form, indicating and attaching the required information.

The information included in the application and indicative offer will be used for preparing an open tender procedure. Your opinion on tenderers qualification and technical requirements are very important to ensure equal treatment and fair competition among suppliers.

If you have any questions about market research and information that the company would like to provide to Riga municipal LLC “Rigas satiksme”, contact Head of Procurement and Material Resources Management Division Ms Līga Neilande, phone No. +371 29228043, email: liga.neilande@rigassatiksme.lv.

Send your application and indicative offer to e-mail: liga.neilande@rigassatiksme.lv by October 22, 2021.

Please see application form here. 

Annex No.1

Annex No.2

Annex No.3

Annex No.4

Annex No.5

Annex No.6

 

 

20361862
Citi saziņas veidi