"Tirgus izpēte „Jaunu ziemas riepu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN

 PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Jaunu ziemas riepu piegāde

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu ziemas riepu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju. Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt visu tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu no viena piegādātāja.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu vai pretendentiem, kuri iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus par pilnu vai nepilnu apjomu un piedāvāt variantus.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 12. augustam plkst.12.00. 

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehniskā - finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (06.08.2021.) skatīt šeit.

 

 

 

20361862
Citi saziņas veidi