Tirgus izpēte "Kancelejas preces"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Kancelejas preces

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 1. decembrim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Tehniskais un finanšu piedāvājums

20361862
Citi saziņas veidi