Tirgus izpēte „Kontakttīkla balstu pretkorozijas apstrāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt finanšu piedāvājumu iepirkumam “Kontakttīkla balstu pretkorozijas apstrāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu par 104 balstu pretkorozijas apstrādi. Saite uz balstu atrašanās vietām https://failiem.lv/u/u6xbs27k2.

Pretendentiem ir pienākums iesniegt piedāvājumus par pilnu apjomu (pretkorozijas apstrādes darbi 104 balstiem).

Piedāvājumu vērtēšana:

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no pretendentu sniegtās informācijas pa Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi, kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

  • Par tehniskajiem jautājumiem – Jānis Šņore, Elektrosaimniecības vadītājs, tālr.nr. 27808986, e-pasts: janis.snore@rigassatiksme.lv
  • Par tirgus izpētes norisi – Astra Bērziņa, Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste, tālr.: 24771817, e-pasts : astra.berzina@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 26.maijam plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3. 

20361862
Citi saziņas veidi