Tirgus izpēte „Kontakttīkla balstu pretkorozijas apstrāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

TIRGUS IZPĒTĒ

Kontakttīkla balstu pretkorozijas apstrāde

 

 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumam “Kontakttīkla balstu pretkorozijas apstrāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot tajā prasīto informāciju. 

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu par 65 balstu pretkorozijas apstrādi. Vienlaikus šajā tirgus izpētē iekļautā informācija tiks ņemta vērā, lai organizētu atklātu konkursu pretkorozijas apstrādes pakalpojumam nākamajiem 2 gadiem.

Pretendentiem ir pienākums iesniegt piedāvājumus par pilnu apjomu (pretkorozijas apstrādes darbi 65 balstiem).

Piedāvājumu vērtēšana:

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no pretendentu sniegtās informācijas pa Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās izdevīgāko piedāvājumu. 

Ja Jums ir jautājumi, kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

  • Par tehniskajiem jautājumiem – Artūrs Apsītis, Elektrosaimniecības vadītājs, tālr.nr. 25720631, e-pasts: arturs.apsitis@rigassatiksme.lv
  • Par tirgus izpētes norisi – Astra Bērziņa, Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste, tālr.: 67104927, e-pasts : astra.berzina@rigassatiksme.lv 

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 27. augusta plkst.12.00. 

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Būvniecības tāmi skatīt šeit.

Balstu atrašanās vietas rasējumus skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi