Tirgus izpēte “Kontakttīkla un līdzstrāvas kabeļu infrastruktūras pārbūve 11.tramvaja maršruta līnijas pielāgošanai zemās grīdas tramvaju tehniskajiem parametriem” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“Kontakttīkla  un līdzstrāvas kabeļu infrastruktūras pārbūve 11.tramvaja maršruta līnijas pielāgošanai zemās grīdas tramvaju tehniskajiem parametriem” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par Kontakttīkla  un līdzstrāvas kabeļu infrastruktūras pārbūve 11.tramvaja maršruta līnijas pielāgošanai zemās grīdas tramvaju tehniskajiem parametriem” būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk.   

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai:

  • par projektēšanas uzdevumu - sazinieties ar Elektrosaimniecības vadītāju Artūru Apsīti,  (t.25720631, arturs.apsitis@rigassatiksme.lv)
  • par tirgus izpēti -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 13. septembra plkst.14.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

1.pielikums

2.pielikums

20361862
Citi saziņas veidi