Tirgus izpēte „Krāsošanas kameru tehniskā apkope un remonts”

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu par krāsošanas kameru tehniskās apkopes un remontu pakalpojumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības. Tirgus izpētes ietvaros tiks izvērtēts, vai slēgt līgumu uz vienu vai diviem gadiem.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai vai par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927 vai rakstiet uz e-pastu  astra.berzina@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 15. februāra plkst. 10.00.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Līgums noslēgts ar SIA “HCT Automotive” (reģ.Nr. 40003088088)

Līgumcena: 37454,34 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi