Tirgus izpēte “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu “Maksas autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūve”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Elektronisko kontroles iekārtu elektroapgādes izbūves darbu tehniskie projekti un papildus informācija: https://failiem.lv/u/j2cpx7b9c

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);
  • par tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Autostāvvietu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Aigaru Kalniņu, 28339914, aigars.kalnins@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 22. oktobrī  plkst. 14.00

Pieteikuma formu skatīt šeit.

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

20361862
Citi saziņas veidi