Tirgus izpēte „Metāla piegāde (pārejas periodam)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

metāla piegāde (pārejas periodam)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu metāla piegādē (pārejas periodam).

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt visu vai daļu no Tehniskās specifikācijas metāliem.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā), ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 22. augusta plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija ar finanšu piedāvājuma formu

20361862
Citi saziņas veidi