“Mobilo telefonu Nokia 225 vai ekvivalenta iegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Mobilo telefonu Nokia 225 vai ekvivalents iegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Mobilo telefonu Nokia 225 vai ekvivalents iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju par tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūrs Pēkali, mob.tel. 29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks saņemti prasībām atbilstoši piedāvājumi.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 08. martam, plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit. 

20361862
Citi saziņas veidi