Tirgus izpēte “Mobilo telefonu, planšetes un aksesuāru iegāde RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Mobilo telefonu, planšetes un aksesuāru iegāde RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Mobilo telefonu, planšetes un aksesuāru iegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju par tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūrs Pēkali, mob.tel. 29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv .

Tirgus izpētes rezultātā iespējams tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 24. februārim, plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Pielikumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi