Tirgus izpēte „Motoru bloku (t. sk., kloķvārpstu) remonta pakalpojumi”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu motoru bloku (t. sk., kloķvārpstu) remonta pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē aicinām aizpildīt pieteikumu un tehniskās specifikācijas ar cenas piedāvājumu formu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma tiesību piedāvāšanai pretendentam, kurš iesniegs saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 3. februārim (ieskaitot).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar cenas piedāvājuma formu.

Līgums noslēgts ar SIA “PRORING Latvia” (reģ. Nr. 50103731261)

Līgumcena: 41 900,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi