Tirgus izpēte “Motoru rezerves daļu (kloķvārpstu) remonta pakalpojumu nodrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

par motoru rezerves daļu (kloķvārpstu) remonta pakalpojumu nodrošināšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu motoru rezerves daļu (kloķvārpstu) remonta pakalpojumu nodrošināšanā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskās specifikācijas forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma tiesību piešķiršanu. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātu un konkurenci neierobežojošu iepirkuma procedūru.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (29925658; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).  

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 8. janvārim (ieskaitot).

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi