Tirgus izpēte "Par aktuāra konsultāciju sniegšanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par aktuāra konsultāciju sniegšanu 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu Par aktuāra konsultāciju sniegšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju, un jāiesniedz piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Dainu Alksni, tel.nr. 67098308 e-pasts: daina.alksne@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 5.oktobrim, plkst.10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

 

20361862
Citi saziņas veidi