Tirgus izpēte "Par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā.  

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar būvdarbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma izpildes un būvdarbu izpildes nosacījumus.

Ja Jums rodas jautājumi par būvdarbu saturu, nepieciešams apskatīt būvdarbu vietu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai, zvaniet Infrastruktūras daļas vadītājam Ivaram Vīnavam uz tālruņa numuru  28231161 vai rakstiet uz e-pastu ivars.vinavs@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 22. septembra pulksten 12.00.

Piedāvājumu un pieteikumu tirgus izpētei “Par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā” skatīt šeit.

Tāmi "Par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā" skatīt šeit. 

Skici "Par asfalta seguma atjaunošanu Abrenes ielā, Rīgā" skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi