Tirgus izpēte "Par automatizētas naudas iemaksas reģistrācijas un uzskaites aprīkojuma uzturēšanu 1 (vienam) gadam"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par automatizētas naudas iemaksas reģistrācijas un uzskaites aprīkojuma uzturēšanu 1 (vienam) gadam 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par automatizētas naudas iemaksas reģistrācijas un uzskaites aprīkojuma uzturēšanai 1 (vienam) gadam.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju, un jāiesniedz piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Pēkali, Tel.: 67104921, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 8.oktobrim, plkst.10.00.

Pieteikuma lapu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi