Tirgus izpēte “Par logu nomaiņu Brīvības ielā 191, Rīgā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par logu nomaiņu Brīvības ielā 191, Rīgā 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu logu nomaiņai Brīvības ielā 191, Rīgā.

Darbi jāveic līdz 2020. gada 30. decembrim.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar darbu veicēju, kas piedāvājis pasūtītājam izdevīgākos līguma un darbu izpildes nosacījumus.

Ja ir nepieciešama objekta apskate vai atbildes uz jautājumiem par darbiem zvaniet Infrastruktūras daļas Būvniecības nodaļas vadītājam Imantam Zīvertam uz tālruņa numuru 25753289.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Laurai Konivalei uz tālruni 67104927.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv, tālruņa numurs 29228043, līdz 2020. gada 8. decembrim pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājumu tirgus izpētei “Par logu nomaiņu Brīvības ielā 191, Rīgā” skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Skatīt atkārtotās tirgus izpētes rezultātus.

20361862
Citi saziņas veidi