Tirgus izpēte "Par saimniecības mazgāšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu un telpu gaisa atsvaidzinātāju piegādi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par saimniecības mazgāšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu un telpu gaisa atsvaidzinātāju piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par saimniecības mazgāšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu un telpu gaisa atsvaidzinātāju piegādi.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa "Grīdu tīrīšanas līdzekļi"

2. daļa "Paklāju, tekstilu un mēbeļu tīrīšanas līdzekļi"

3. daļa "Stiklu mazgāšanas līdzekļi"

4. daļa "Trauku mazgāšanas līdzekļi "

6. daļa "Trauku mazgāšanas un aizsardzības līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām"

7. daļa "Sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi"

8. daļa "Dezinfekcijas līdzekļi virsmām un speciālie līdzekļi"

9. daļa "Roku mazgāšanas, dezinficēšanas un aizsardzības līdzekļi"

10. daļa "Gaisa atsvaidzinātāji"

Lai piedalīts tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām. Daļu ietvaros var piedāvāt tikai tās pozīcijas, kuras ir piegādātāja sortimentā.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkumu tālākai izsludināšanai. Jūsu viedoklis un informatīvais piedāvājums ir nozīmīgs, jo tas palīdz sagatavot konkurenci veicinošu iepirkumu un novērš kļūdas tehniskā specifikācijā.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruņa numuru  67104950 vai rakstiet uz e-pastu liga.neilande@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 15. septembra pulksten 12.00. 

Piedāvājumu un pieteikumu tirgus izpētei “Par saimniecības mazgāšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu un telpu gaisa atsvaidzinātāju piegādi” skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju “Par saimniecības mazgāšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļu un telpu gaisa atsvaidzinātāju piegādi” skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi