Tirgus izpēte “Par zvanu apstrādes un komunikāciju reģistrācijas platformas sistēmas tiešsaistes pakalpojumiem”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN

 PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu iepirkumam “Par zvanu apstrādes un komunikāciju reģistrācijas platformas sistēmas tiešsaistes pakalpojumiem.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tehniskā – finanšu piedāvājuma formu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par zvanu apstrādes platformas pakalpojumiem.

Ja piedāvājuma kopējā cena pārsniegs 41000,00 euro bez PVN, tiks saīsināts zvanu centra pakalpojumu sniegšanas termiņš no 24 mēnešiem uz īsāku termiņu.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: līdz 26 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu ar piedāvājuma formu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. novembra  plkst. 10.00

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

1.pielikums

 

20361862
Citi saziņas veidi