Tirgus izpēte "Pārtikas preču piegāde reprezentācijas vajadzībām"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Pārtikas preču piegāde reprezentācijas vajadzībām

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 15. jūlija plkst.10.00.

Pieteikums

Finanšu tehniskais piedāvājums

20361862
Citi saziņas veidi