Tirgus izpēte "Personāla pacēlāja (jauna, nelietota) piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par “Personāla pacēlāja (jauna, nelietota) piegāde”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā - finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības, ja piedāvājuma cena būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk.  

Ja Jums rodas jautājumi par iepirkuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, mob.24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. novembrim plkst. 12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi