Tirgus izpēte "Pretslīdes materiāli ziemas sezonai"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Pretslīdes materiāli ziemas sezonai

Aicinām iesniegt cenas piedāvājumu par pretslīdes materiālu iegādi ziemas sezonai.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Arvi Krilovski, mob.tel. 28644186, e-pasts: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu katrā iepirkumā daļā vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, kura noliktava vai preces glabāšanas laukums atrodas iespējami tuvāk Pasūtītāja objektiem un ir ar zemāko cenu.

Gadījumā, ja piedāvā cena pārsniegs 42000,00 euro bez PVN vai iestāsies cits svarīgs iemesls, Pasūtītājs lems par iepirkuma izsludināšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Iepirkumā piedāvājuma izvēles kritērijs ir plānots saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 7. novembrim, plkst.17.00.

Pieteikums

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

20361862
Citi saziņas veidi