Tirgus izpēte „Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” apakšstaciju transformatoru kameru durvju nomaiņa (precizēta tehniskā specifikācija)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

apakšstaciju transformatoru kameru durvju nomaiņa

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu transformatoru kameru durvju nomaiņai saskaņā ar precizēto tehnisko specifikāciju.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt sekciju tipa durvju ražotājus, lai nomainītu vecās transformatoru kameru durvis.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 20. maija plkst. 10.00.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Dalībai iepirkumā ir obligāti jāveic būvdarbu objektu apskati uz vietas. Lai saskaņotu laikus objekta apskatei dabā, lūdzam sazināties ar Infrastruktūras daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietnieku Konstantīnu Šaļnovu (26494111; konstantins.salnovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

20361862
Citi saziņas veidi