Tirgus izpēte “Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Ilgtspējas pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošanas metodikas izstrāde un Ilgtspējas pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN

PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu par “Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Ilgtspējas pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošanas metodikas izstrāde un Ilgtspējas pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par pakalpojumu būs zem 42 000 EUR bez PVN, vai lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai, ja līgumcena būs 42 000 EUR vai vairāk.  

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20. oktobra plkst.14.00.

Pieteikuma veidlapu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (14.10.2021.) skatīt šeit

20361862
Citi saziņas veidi