Tirgus izpēte "Rokas instrumentu un elektroinstrumentu iegāde"

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Rokas instrumentu un elektroinstrumentu iegāde

 Aicinām piedalīties iesniegt cenas piedāvājumu rokas instrumentu un elektroinstrumentu iegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāiesniedz aizpildīts pieteikums un piedāvājums.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel.: +371 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

Pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 16. novembrim, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

20361862
Citi saziņas veidi