Tirgus izpēte "SARS‑CoV‑2 (Covid-19) vīrusa antigēna testu piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

SARS‑CoV‑2 (Covid-19) vīrusa antigēna testu piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu SARS‑CoV‑2 (Covid-19) vīrusa antigēna testu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju. Pasūtītājs patur tiesību izbeigt iepirkumu, ja iesniegto piedāvājumu līgumcenas pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. decembra plkst. 9.00.

Pieteikumu, tehnisko specifikāciju, piedāvājuma formu un piedāvājumu vērtēšanas kritērijus skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi