Tirgus izpēte "Servera un tā komponenšu piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Servera un tā komponenšu piegāde 

Aicinām iesniegt piedāvājumu servera un tā komponenšu piegādei.

Sagatavojot piedāvājumu, pieteikumā un cenu piedāvājumā jānorāda visa pieprasītā informācija.

Par tirgus izpēti sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Pēkali, mob.tel. 29225493, e-pasts: arturs.pekalis@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājums jāiesniedz pa e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 4.jūlijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma

Pielikums Nr.1

20361862
Citi saziņas veidi