Tirgus izpēte „Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu Sienas kalendāru izgatavošana un piegāde.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Pretendenti ir tiesīgi iesniegt piedāvājumu tikai par pilnu apjomu.

Ja Jums ir jautājumi par sienas kalendāra tehniskajiem risinājumiem, sazinieties ar Zīmola vadības speciālisti Madaru Vīlisteri (mob. tālr.: 26750996, madara.vilistere@rigassatiksme.lv

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. septembrim plkst.09.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (15.09.2021.) skatīt šeit

20361862
Citi saziņas veidi