Tirgus izpēte “Smiltis žāvētas, fasētas tramvaju smiltnīcām”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Smiltis žāvētas, fasētas tramvaju smiltnīcām

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumus žāvētu, fasētu smilšu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu. Līguma darbības ilgums – 1gads (no līguma noslēgšanas datuma).

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vecāko sagādnieku Arvi Krilovski (28644186; arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: arvis.krilovskis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 10. novembrim, 14:00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Izpildes nosacījumus skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi