Tirgus izpēte „Stikloto konstrukciju nomaiņa, regulēšana vai remonts”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ) 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu stikloto konstrukciju nomaiņā, regulēšanā vai remontā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas nodrošināt stikloto konstrukciju nomaiņas, regulēšanas vai remonta pakalpojumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un atbilstošo piedāvājumu saņemšanas gadījumā piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu,
norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 28. marts (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Līgums noslēgts ar SIA “BŪVE UN TEHNIKA” (reģ.Nr. 40003997873)

Līgumcena: 19 500,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi