Tirgus izpēte „Tehniskās eļļas piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

tehniskās eļļas piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu tehniskās eļļas piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai līdz trim mēnešiem (pārejas perioda līgums) ar Pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu un atklātā konkursa dokumentācijas sagatavošanai. Jūsu sniegtā informācija ir svarīga Pasūtītājam, lai saglabātu konkurenci starp Piegādātajiem un izveidotu atbilstošu eļļas vai smērvielu tirgum atklātā konkursa dokumentāciju.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 17. septembrim (ieskaitot).

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu līgumam līdz trim mēnešiem skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu atklātajam konkursam skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi