Tirgus izpēte „Tīkla iekārtu un to papildu komponenšu uzturēšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

tīkla iekārtu un to papildu komponenšu uzturēšana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu tīkla iekārtu un to papildu komponenšu uzturēšanā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai izdevīgāka piedāvājuma iesniedzējam piedāvāju līguma noslēgšanas tiesības.

Lai piedalītos tirgus izpētē, ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 9. decembris

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Pieteikuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi