Tirgus izpēte "Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve un atjaunošana Miera ielā posmā no Ēveles ielas līdz Kazarmu ielai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

Tirgus izpētē

Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūve un atjaunošana Miera ielā posmā no Ēveles ielas līdz Kazarmu ielai” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 3. septembra plkst.12.00.

Pieteikuma veidlapu skatīt šeit.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

 

20361862
Citi saziņas veidi