Tirgus izpēte "Tramvaju Škoda 15T remonta estakāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Tramvaju Škoda 15T remonta estakāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par Tramvaju Škoda 15T remonta estakādes iegādi. Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pretendentu, kas piedāvājis pasūtītājam tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem. Plānots iegādāties 2 (divas) remonta estakādes.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021.gada 14.oktobra plkst.12:00.

Pieteikuma veidlapu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tehnisko zīmējumu skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi