Tirgus izpēte „Trolejbusu, tramvaju un autobusu alkometru ALCOLOCKTM V3 remonts un nomaiņa”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumam “Trolejbusu, tramvaju un autobusu alkometru ALCOLOCKTM V3 remonts un nomaiņa”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un tehniskā - finanšu piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu, ja līgumcena par pakalpojumu būs zem 42 000 EUR bez PVN.

Ja Jums rodas jautājumi par pakalpojuma saturu vai ir nepieciešama papildu informācija piedāvājuma sagatavošanai -  sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu (t.sk. tehniskā - finanšu piedāvājuma formu) lūdzu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 4. februāra plkst.12.00.

Pieteikuma forma.

Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr. 1.

Pielikums Nr. 2.

Pielikums Nr. 3. 

Pielikums Nr. 4.

Pielikums Nr. 5.

Līgums noslēgts ar AS “SW BALTICS”  (reģ.Nr. 40103933525)

Līgumcena: 34 012,80 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi