Tirgus izpēte „Troses piegāde (ZN, 8mm)”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

troses piegāde (ZN, 8mm)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu troses piegādei (ZN, 8mm).

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 31. augusta plkst. 10.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi