Tirgus izpēte „Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU
TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un
ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu ugunsdzēsības aparātu tehniskajā apkopē un ugunsdrošības inventāra, aprīkojuma un apzīmējuma piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēt apzināt tirgus dalībniekus, lai noteiktu provizorisko līgumcenu un pārbaudītu nākotnes iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasību atbilstību, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem un brīvu konkurenci. Vienlaikus Pasūtītājs apsver iespēju piedāvāt līguma noslēgšanas tiesības tām tirgus dalībniekam, kurš piedāvās izdevīgāko piedāvājumu, kas nepārsniegs 42 000,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt finanšu piedāvājumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 31. oktobris.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikuma un finanšu piedāvājuma forma

Tehniskā specifikācija

20361862
Citi saziņas veidi