Tirgus izpēte „Ventilācijas sistēmu būvniecība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

ventilācijas sistēmu būvniecība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu ventilācijas sistēmu būvniecībā.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Atklāts konkurss „Tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos par ventilācijas sistēmu būvniecību”.

Tirgus izpētes mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas izzināt tirgus dalībnieku spējas, tirgus cenas un tehnikās specifikācijas prasību atbilstību plānotā iepirkuma realizēšanai. Tirgus izpētes pieteikumā iekļautā informācija palīdz Pasūtītājam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, tādējādi nodrošinot brīvu konkurenci.

Lai piedalītos tirgus izpētē ir nepieciešams iesniegt pieteikumu, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 21. jūlijs (ieskaitot).

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes kontaktpersona: Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālists Artūrs Kurbatovs (+371 26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija ar pielikumiem

20361862
Citi saziņas veidi