Tirgus izpēte "Vispārīgā lietojuma un publiskā pasūtījuma transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

vispārīgā lietojuma un publiskā pasūtījuma transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu vispārīgā lietojuma un publiskā pasūtījuma transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu dokumentāciju atklātā konkursa rīkošanai. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātā konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojuma sniedzējiem un brīvu konkurenci.

Atklātā konkursa ietvaros ir plānots noslēgt viena gada līgumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 15. novembrim (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājumu formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Vispārīgā lietojuma transportlīdzekļu sarakstu skatīt šeit.

Publiskā pasūtījuma transportlīdzekļu sarakstu skatīt šeit.

 

20361862
Citi saziņas veidi