Tirgus izpēte „Ziemas riepu vieglajām automašīnām piegāde”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ (CENU APTAUJĀ)

ziemas riepu vieglajām automašīnām piegāde

Aicinām piedalīties tirgus izpētē (cenu aptaujā) un iesniegt cenas piedāvājumu ziemas riepu vieglajām automašīnām piegādē.

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”.

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) mērķis: Pasūtītājs ir ieinteresēts apzināt tirgus dalībnieku spējas piegādāt ziemas riepas vieglajām automašīnām, lai izdevīgākā piedāvājuma iesniedzējam piedāvātu noslēgt piegādes līgumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē (cenu aptaujā) ir nepieciešams iesniegt pieteikumu un tehniskās specifikācijas formu, norādot prasīto informāciju.

Tehniskās specifikācijas pielikumā “Finanšu piedāvājums” jāaizpilda divas darba lapas – “Vidējā klase” un “Augstākā klase”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 18. augusts.

Pieteikumu iesniegšanas adrese: nora.vikmane@rigassatiksme.lv

Tirgus izpētes (cenu aptaujas) kontaktpersona: Pasūtītāja Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciāliste Nora Vikmane (tālr. 29358678; nora.vikmane@rigassatiksme.lv).

Tehniskās informācijas kontaktpersona: Pasūtītāja Transporta apkopes un tehniskās palīdzības nodaļas meistars Armands Roze (tālr. 29449991, armands.roze@rigassatiksme.lv).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

20361862
Citi saziņas veidi