Tirgus izpēte “Žogu izbūve 3 objektos – Rīgā Tipogrāfijas ielā, Jelgavas ielā un Vienības gatvē”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumam “Žogu izbūve 3 objektos – Rīgā Tipogrāfijas ielā, Jelgavas ielā un Vienības gatvē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāmes, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu daļu vai vairākām daļām kopā.

Būvdarbu tehniskie projekti atrodami šeit: https://failiem.lv/u/77r4hv9mq

Darbu izpildes termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus).

Ja Jums ir jautājumi:

par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);

par tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Būvniecības nodaļas vadītāju Imantu Zīvertu, (t.25753289, Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu ar piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 8.marta plkst. 15.00

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Tāme Nr.1.

Tāme Nr.2.

Tāme Nr.3.

Tirgus izpēte izbeigta bez rezultāta

20361862
Citi saziņas veidi