Tirgus izpēte "Žogu izbūve 3 objektos – Rīgā Tipogrāfijas ielā, Jelgavas ielā un Vienības gatvē"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu iepirkumam “Žogu izbūve 3 objektos – Rīgā Tipogrāfijas ielā, Jelgavas ielā un Vienības gatvē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāmes, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.

Būvdarbu tehniskos projektus skatīt šeit: https://failiem.lv/u/77r4hv9mq

Darbu izpildes termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus).

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t.67104927, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv);
  • par tehniskajiem jautājumiem, sazinieties ar Būvniecības nodaļas vadītāju Imantu Zīvertu, (t.25753289, Imants.Ziverts@rigassatiksme.lv);

Jūsu pieteikumu ar tāmi sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 13. decembra plkst. 14.00

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Tāmi Tipogrāfijas ielā 1 skatīt šeit.

Tāmi Jelgavas ielā 37 skatīt šeit.

Tāmi Vienības gatvē 6 skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi