"Transportlīdzekļu virsbūves remonta un krāsošanas palīgmateriālu piegāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Transportlīdzekļu virsbūves remonta un krāsošanas palīgmateriālu piegāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu transportlīdzekļu virsbūves remonta un krāsošanas palīgmateriālu piegādei.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti lūdzam sazinieties ar iepirkumu speciālistu Artūru Savicki, mob.tel. 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv .

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus informāciju par tehniskajā specifikācijā norādītajām vienībām, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu Zinaīdu Dziedātāju, mob.tel. 29412216, e-pasts: zinaida.dziedataja@rigassatiksme.lv .

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par iepirkuma līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja netiks saņemti atbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam pa pozīcijām (ja būs nepieciešams), kura piedāvājums atbilst prasībām un ir ar zemāko cenu.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 21. maijam, plkst.10.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju un cenu piedāvājuma formu skatīt šeit.        

20361862
Citi saziņas veidi