“Ūdens mucas ar sūkni un laistīšanas sistēmu piegāde” (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas datums)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

ūdens mucas ar sūkni un laistīšanas sistēmu piegāde (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas datums)

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu ūdens mucas ar sūkni un laistīšanas sistēmu piegādē (pagarināts piedāvājumu iesniegšanas datums). 

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par piegādājamās lietas tehniskajām īpašībām, sazinieties ar Autostāvvietu un transporta saimniecības Transporta nodaļas vadītāju Arni Krasovski (29251345; arnis.krasovskis@rigassatiksme.lv).

Ja Jums ir jautājumi par cenu aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 6. jūlijam (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi