Tirgus izpēte būvprojekta izstrādei “1. tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai "1. tramvaja maršruta kotakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam"

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta izstrādei “1. tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruņa numuru  67104950 vai rakstiet uz e-pastu liga.neilande@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 05. augusta pulksten 12.00.

Pieteikumu tirgus izpētei par izpētē būvprojekta izstrādei “1. tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz radio un Aspazijas ielas krustojumam” skatīt šeit.

Tehnisko un komercpiedāvājumu formatirgus izpēti izpētē būvprojekta izstrādei “1. tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam” skatīt šeit. 

Tehniskās specifikācijas pielikumi: 1. pielikums., 2. pielikums., 3. pielikums., 4. pielikums.

Līgums noslēgt ar: SIA “A.Ābeles inženieru birojs” (reģ. Nr.43603045900)

Līgumcena: 37535,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi