Tirgus izpēte būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūvei Ropažu ielā un Radio ielā”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai "Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūvei Ropažu ielā un Radio ielā"

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūvei Ropažu ielā un Radio ielā”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai veiktu pasūtījumu no piegādātāja, kas piedāvājis prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Ingai Seleckai uz tālruņa numuru  67104927 vai rakstiet uz e-pastu inga.selecka@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: inga.selecka@rigassatiksme.lv līdz 2020. gada 06. augusta pulksten 16.00.

Pieteikumu un piedāvājumu tirgus izpētei par izpētē būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūvei Ropažu ielā un Radio ielā”skatīt šeit.

Tehnisko un komercpiedāvājumu formatirgus izpēti izpētē būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Tramvaja pieturvietu un sliežu ceļu posmu pārbūvei Ropažu ielā un Radio ielā” skatīt šeit.

Tehniskās specifikācijas pielikumi: 1.pielikums., 2. pielikums.

20361862
Citi saziņas veidi