"Uzņēmuma reprezentācijas priekšmeti"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO 

PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Uzņēmuma reprezentācijas priekšmeti

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu Uzņēmuma reprezentācijas priekšmeti.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma slēgšanu ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam kvalitatīvu preci ar saimnieciski izdevīgākiem nosacījumiem.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 20. maija plkst.12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Prezentācijas preces skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi